ارائه دهنده خدمات باند پهن تلفن همراه

خدمات این بخش ارایه یک پلتفرم برای سرویس دهی به کسب و کارها در حال توسعه است که با تشکیل آن کسب و کارها بتوانند در یک بازار رقابتی و سالم به مشتریان همراه اول خدماتی فراتر از ارتباط صرف بدهند. ساختمان هوشمند، پلتفرم های تبلیغاتی، تجمیع کسب و کارهای خرد و نوآوری باز از ویژگی های این پلتفرم است و انتظار می رود مهام به عنوان مجری این پروژه نقشی اساسی در ایجاد یک اکوسیستم کارآمد، هوشمند و نوآورانه داشته باشد.

فهرست