آی من – ۳۰۹۲۹۹

بازی واقعیت مجازی


یک بازی مبتنی بر واقعیت افزوده است که در آن کاربران می توانند از (Eye Man) آیمن
دریچه ی دوربین گوشی موبایل یا تبلت خود به اطراف نگاه کنند و اشیایی را در محیط ببینید که در
دنیای واقعی وجود ندارند. با دریافت تمامی اجزای یک پازل جوایز متعددی به کاربر اهدا خواهد
شد.

فهرست