سرویس اسرار دعا

اسرار دعا؛ گنجینه ای از ادعیه و قرآن کریم به صورت صوتی و متنی . این سرویس، شامل محتواهای مذهبی است، همچون ذکر صلوات و سوره های معروف قرآنی، شکر گزاری، نذر ،دعاها و نیایش های مجرب، حواشی آموزنده از رفتارهای مذهبی  و سایر آداب مذهبی که کاربر میتواند به فراخور نیاز خود از این مطالب بهره مند شود.  با ارسال ۱ به ۳۰۹۲۰۸

فهرست