سرویس مشاور اول – ۳۰۹۲۳۰

“مشاوره در حوزه های مختلف”

مشاور اول، سامانه مشاوره آنلاین است که کاربران می توانند در آن به آرشیو بزرگی از پرس شها و پاسخ ها دسترسی یافته و در صورت نیاز به طرح پرسش از مشاوران سامانه استفاده نمایند. سامانه مشاور اول مشکلات موجود در حوزه مشاوره اعم از عدم دسترسی همگانی به مشاوران خبره در حوز ههای مختلف و هزینه بالای
خدمات مشاوره را از میان برداشته و خدمات مشاوره در حوز ههای پرکاربرد را با هزینه کم در اختیار
کاربران قرار داده است.”

فهرست