هدبازی

هدبازی؛ بازی فوتبالی که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت ؛ در این سرویس بازی کننده وارد محیط بازی شده و پس از انتخاب کاراکتر خود وارد زمین فوتبال می شوند. بازی کننده کنترل شخصیت های معروف فوتبالی معاصر و پیشکسوت را به دست می گیرد. با ارسال ۱ به ۳۰۹۲۳۳

فهرست