سرویس گیمزلند

گیمزلند؛ سرزمین بازیهای فکری و سرگرم کننده . بازی های قرار گرفته بر روی پلتفرم گیمزلند همگی دارای تاییده از بنیاد ملی بازی های رایانه ای می‌باشد که در پنل ESRA بررسی شده اند و گروه سنی آنها متناسب مخاطبان این سرویس می باشد.

تمامی بازی ها از لحاظ محتوایی دارای مزیت های آموزشی و فکری هستند تا در راستای اهداف محصول عمل نمایند.

کاربران با عضویت در گیمزلندبه صورت نامحدود به تمامی قابلیت های هر بازی دسترسی خواهند داشت.با ارسال ۱ به ۳۰۹۲۳۱

فهرست